Jeg, Christer Aannestad (f. 1984), er utdannet klassisk sanger og pedagog ved NTNU-Institutt for musikk i Trondheim. Etter endt utdanning opplevde jeg at jeg ikke hadde lært nok til å kunne hjelpe andre sangere med å overvinne deres vokaltekniske utfordringer. Jeg savnet en konkret sangteknisk verktøykasse med effektive teknikker som kunne hjelpe alle sangere, uavhengig av sjangertilhørighet og nivå. Drivkraften for å lære mer om stemmen og dens uttrykksmuligheter vokste seg etter hvert så stor at jeg valgte å studere fire år med Complete Vocal Technique (CVT) i København. Parallelt tok jeg en master i kunstfagdidaktikk der temaet i masteroppgaven sirklet seg inn rundt sangelevers motivasjon i videregående opplæring.


CVT/Komplett sangteknikk
Som autorisert lærer i CVT har jeg fått erfare at det er mulig å produsere akkurat de lydene en selv måtte ønske om en bare følger et spesifikt sett med regler. Jeg har også erfart at det ikke er så stor forskjell mellom såkalt rytmisk og klassisk vokalteknikk. Ulike settinger i vokaltrakten som påvirker klangfargen i stemmen synes å være den eneste forskjellen rent vokalteknisk (ikke stilistisk). Med konkret kunnskap om hvordan en bruker stemmen på den ene eller andre måten bør det være helt uproblematisk å synge opera den ene kvelden og rock/musikal/pop den andre kvelden. CVT har åpnet dørene til en helt ny verden der jeg opplever at jeg kan hjelpe alt fra uerfarne til profesjonelle sangere innen alle sjangre, på deres premisser. For å beholde autorisasjonen går jeg jevnlig på oppdateringskurs for å tilegne meg siste nytt innen den stadig pågående stemmeforskningen som foregår ved Complete Vocal Institute.
 

Timani
Etter CVT-studiene ble jeg klar over at vi sangere ofte (men ikke alltid) regner instrumentet vårt fra "midjen og opp". Men hvor stor betydning har egentlig resten av kroppen for en hensiktsmessig sangutøvelse? Og hva er egentlig en effektiv pust og støtte? Denne nysgjerrigheten fikk meg til å starte på en 3-årig sertifisering i Timani, med oppstart høsten 2017. Timani handler om å "vekke opp" fysisk erfaring slik at større deler av kroppens potensiale kan tas i bruk når en synger og spiller. Til nå har jeg lært relevant anatomi, samt hvordan konkrete øvelser kan være med på å optimalisere kroppens bruk av muskler, bindevev og skjelett. Dette forbedrer kroppens koordinasjon og har en svært positiv innvirkning på teknikk, klang, timing og frasering hos både sangere og instrumentalister.
 

Kombinasjonen CVT og Timani

Min undervisning bygger altså på en en kombinasjon av den nyeste kunnskapen innen vokalteknikk og muskelkoordinasjon for sangere (og instrumentalister). Som sangpedagog er jeg opptatt av hvordan du ønsker at stemmen din skal låte. Jeg tilbyr derfor fysiske øvelser og vokaltekniske verktøy som imøtekommer dine ønsker og behov. Jeg har også begynt å undervise instrumentalister i Timani der fokuset har vært å tilby øvelser som har hjulpet den enkelte med å overkomme fysiske hindre under spilling. For meg er det en stor glede å kunne dele den kunnskapen og erfaringen jeg har opparbeidet meg de siste 10 årene slik at du får mulighet til å utvikle ditt musikalske potensiale.

Min utdanningsbakgrunn - en oppsummering:

 • Timani: 3-årig sertifisering i muskelkoordinasjon og relevant anatomi for musikere.
  Institutt for musikerhelse og bevegelse, Oslo (oktober 2017 - pågående)

 • Complete Vocal Technique: 3-Year Singer / Singing Teacher Diploma Course.
  Complete Vocal Institute, København (august 2013 - juni 2016).

 • Master i fag- og yrkesdidaktikk: Estetiske fag/kunstfagdidaktikk
  NTNU-Program for lærerutdanning, Trondheim (august 2012 - mai 2015)

 • Complete Vocal Technique: 1-Year Singer Course
  Complete Vocal Institute, København (februar 2011 - november 2011)

 • Bachelor i utøvende musikk: Klassisk sang
  NTNU-Institutt for musikk, Trondheim (august 2005 - desember 2009)


LES MER OM