Komplett sangteknikk møter Timani

Med den nyeste kunnskapen innen vokalteknikk (Komplett sangteknikk) og bevegelseslære (Timani) er det en glede for meg å lære bort hvordan samspillet mellom kropp og stemme kan løfte klang, kraft og sangglede til nye høyder. Kurs & seminarer passer for kor, teaterlag og yrkesgrupper som bruker stemmen mye i hverdagen.

Et seminar kan inneholde teknikker og øvelser som:

- Tilpasses ønsket sjangeruttrykk
- Forbedrer pust, støtte og intonasjon
- Gir økt bevissthet rundt vokalplassering
- Åpner for flere uttrykksmuligheter i stemmen
- Utvider stemmeomfanget
- Forebygger spenninger og heshet
- Muliggjør mer kraft i stemmen
- Optimaliserer kroppens koordinasjon

Ved bestilling av hel seminardag får du i tillegg en praktisk-teoretisk innføring i metodene Komplett sangteknikk og Timani med en anbefalt varighet på 2-3 klokketimer. Les mer om metodene her. Innføringen kan også tilpasses over flere ordinære øvingskvelder dersom det passer bedre. 
Seminarets innhold kan for øvrig tilpasses med stor fleksibilitet.

Våren 2016 ble jeg for øvrig en del av Norges korforbunds instruktørbank og seminartilbudet "Med stemmen som instrument". Jeg har valgt å støtte meg til de samme pris- og avtalevilkårene som forbundet har utarbeidet. Les mer om ordningen her.

Priser

Ordinær øvingskveld, hverdag
(inntil 3 klokketimer)
kr 3 000,-

Seminardag, hverdag og helg
(inntil 6 klokketimer)
kr 5 000,-

Helgeseminar, lørdag og søndag
(inntil 6 klokketimer pr. dag)
kr 10 000,-

* Utgifter til reise/diett/overnatting kommer i tillegg dersom kursarenaen finner sted utenfor Trondheim og omegn. Reiseutgifter innad i Stor-Trondheim er inkludert i prisen.

Betingelser

- Avbestilling må skje senest 14 dager i forkant av seminaret
- Avbestilling som skjer mellom 7-13 dager i forkant belastes med 50 % av avtalt pris
- Avbestilling som skjer senere enn 7 dager i forkant belastes med 100 % av avtalt pris


Tidligere/fremtidige oppdragsgivere:
Charlottenlund Gospelkor, Corusso, Damekoret Courage, Damekoret Markato, Foetus Ex Ore, Heimklang, ILU-koret v/NTNU, Kammerkoret Ang Passang, Klæbu damekor, Klæbu mannskor, KOR e LADE, Musikalfabrikken, Nidarosdomens oratoriekor, Norsk Revyfestival, Orkdal prosti, Rakkestuen blandakor, SIT-koret, Songlaget BUL i Nidaros, Songlaget Våren, Stjørdal blandakor, Strindheim blandakor, Studentkoret AKS, Trondhjems Mandskor, Trøndertun folkehøgskole,
Ung i kor Midt, Vika Voices