Retningslinjer for personvern

Opprettet: 22. juni 2018
Sist oppdatert: 31. juli 2018

CA Vocal Arts ønsker at du som bruker skal føle deg trygg på at de opplysningene som blir gitt til oss blir håndtert på en sikker og konfidensiell måte. Retningslinjene som følger gir utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og lagres, hvem de deles med, samt hvilke rettigheter du har dersom dine personopplysninger er lagret hos oss.

1. Grunnleggende informasjon

Christer Torsæter Aannestad eier og drifter CA Vocal Arts og er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som samles inn når du besøker foretakets nettsider og benytter deg av de tjenestene som tilbys her inne. Eier omtales heretter som Behandlingsansvarlig. Opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningsloven.

2. Hvilke opplysninger som samles inn og formålet med behandlingen av disse

2.1. Kjøp og salg av tjenester hos CA Vocal Arts
For å kunne inngå avtale om kjøp og salg av tjenester bes du om å oppgi følgende person-opplysninger: Navn, adresse, e-post og mobilnummer. Dette for at Behandlingsansvarlig skal kunne sette opp timeavtaler, inngå avtale om kurs- og solistoppdrag, kontakte deg ved behov for å endre eller avlyse en avtale, selge gavekort og fakturere for utførte eller planlagte tjenester.
Rettslig grunnlag: Denne behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale.

2.2. Regnskap og bokføring
Personopplysningene du blir bedt om å oppi ved kjøp og salg av tjenester hos CA Vocal Arts behandles videre i regnskaps- og bokføringsøyemed.
Rettslig grunnlag: Denne behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en rettslig plikt.

2.3. Besvare forespørsler
For å kunne besvare forespørsler sendt via kontaktskjemaet må en oppgi navn og e-postadresse. Øvrige opplysninger er frivillig å oppgi inntil kommunikasjonen eventuelt resulterer i kjøp og salg av tjenester (se punkt 2.1.). Du kan også ta kontakt pr. telefon/SMS (458 51 907) eller sende en e-post direkte til christer(att)cavocalarts.no dersom du ønsker det.

Rettslig grunnlag: Opplysningene som oppgis i denne sammenheng kan kun baseres på samtykke. Ved å sende en forespørsel til CA Vocal Arts gir du samtykke til at Behandlingsansvarlig kan behandle de personopplysningene som oppgis til dette formålet.

2.4. Informasjonskapsler/cookies:
CA Vocal Arts benytter informasjonskapsler (cookies) for å kunne måle trafikk og tilpasse innholdet og brukervennligheten her inne. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i nettleseren din slik at nettstedet du besøker husker hvordan du har benyttet deg av sidene.

I den sammenheng innhentes din IP-adresse, samt informasjon om hvilke sider du har besøkt, dato og tidspunkt for besøket, hvor du befinner deg rent geografisk og hva slags enhet du har benyttet (altså  mobil, desktop eller nettbrett). Ingen av de nevnte opplysningene kan spores direkte til deg som privatperson, men regnes likevel som personopplysninger.

Rettslig grunnlag: Bruk av informasjonskapsler er basert på samtykke. Du vil derfor bli bedt om å bekrefte at du har lest og forstått dette via en dialogboks som dukker opp på siden når du besøker den. Du står imidlertid fritt til å administrere innstillingene for bruk av informasjonskapsler i din nettleser. For mer informasjon, klikk her.

Les mer om hvilke informasjonskapsler som benyttes, deres varighet og formål her:
- Nettsideleverandørens bruk av informasjonskaspler
- Google Analytics bruk av informasjonskapsler

3. Hvordan opplysningene innhentes

Behandlingsansvarlig innhenter personopplysninger gjennom kommunikasjon via nettstedets kontaktskjema, pr. e-post eller over telefon. Det er også mulig å kommunisere personopplysninger via foretakets Facebook-side dersom du ønsker det.

4. Hvordan opplysningene lagres og hvem de deles med

4.1. Kontaktskjema og direktesendt e-post
Samtlige personopplysninger som innhentes gjennom kontaktskjemaet eller via direktesendt e-post lagres i innboksen hos CA Vocal Arts som driftes av og deles med G Suit (Google LLC).

4.2. SMS og Facebook
Opplysninger som deles via SMS og Facebook lagres i deres respektive innbokser og vil følgelig være tilgjengelig for de nevnte systemleverandører.

4.3. Fakturaprogram med kundedatabase
Behandlingsansvarlig samarbeider med Conta Systemer AS som lagrer dine personopplysninger trygt i det nettbaserte fakturaprogrammet Conta Faktura. Opplysningene lagres her for å kunne oppfylle de plikter som fremkommer av bokføringsloven

4.4. Regnskapsfører
Med hjemmel i bokføringsloven deles personopplysninger og annen relevant dokumentasjon med foretakets autoriserte regnskapsfører i firmaet Azets. Regnskapsfører har sin egen bruker til Behandlingsansvarliges fakturaprogram (se punkt 4.3.)

4.5. Utlevering av informasjon til inkassobyrå
Ved utestående betaling vil dine personopplysninger kunne deles med et inkassobyrå, i samsvar med inkassoforskriften.

Samtlige av de nevnte systemer er kompatible med den nye personvernforordningen (GDPR).

5. Lagringstid og sletting

5.1. E-post
E-post sendt via kontaktskjemaet dokumenterer at retningslinjene for personvern er lest, forstått og akseptert og vil derfor oppbevares så lenge avtaleforholdet er aktivt. Øvrige henvendelser som inneholder avtale om dato, tid og sted for undervisning/oppdrag oppbevares til tjenesten er betalt. Henvendelser som ikke er av dokumentasjonsverdi slettes omgående.

5.2. SMS og Facebook
Henvendelser som inneholder avtale om dato, tid og sted for undervisning/oppdrag oppbevares til tjenesten er betalt. Henvendelser som ikke er av dokumentasjonsverdi slettes omgående.

5.3. Fakturaprogram og kundedatabase
Med hjemmel i bokføringsloven vil innhentede personopplysninger bli lagret i fem år i regnskapssystemet Conta Faktura. Har det gått fem år siden sist du benyttet deg av tjenester hos CA Vocal Arts vil personopplysningene dine bli anonymisert i systemets kunderegister. Navnet ditt bil bli byttet ut med teksten "Ikke lenger i bruk" og opplysninger som adresse, e-post og telefonnummer vil bli slettet fra kunderegisteret.

6. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i opplysninger som blir lagret om deg og du kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Dersom du ønsker det kan du også be om å få opplysninger om deg selv slettet. Mener du at CA Vocal Arts behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Har du spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger vi har lagret om deg kan du rette en henvendelse til christer(att)cavocalarts.no.